Tichá Orlice - kilometráž


Úvodní informace - sjízdnost, obtížnost, vodočty, doprava, rychlost plavby .....

52,3 přenášení vlevo přehrada v 1,5 dl N vp Oldřichovice vl veřejné tábořiště T Cakle vl hospoda či kiosek vl, za MV asi 750 m pod jezem bez vody, až k ústí N + 100 m most p
51,4 most s Dolní Libchavy vp hospoda či kiosek nákupní možnosti vp zřícenina tvrz Dolní Libchavy 300 m vp železniční stanice Dolní Libchavy 100 m vp + 100 m most s vodočet vp
50,7 most p + 600 m most p Ústí nad Orlicí vl ubytování možnosti stravování vl aquapark vl
49,9 přenášení vlevo stupeň přenášení vpravo stp. v 1,0 za MV sjízdný za SV a VV !! (válec) Regule
48,7 býv. jez přenášení vpravo v 3,0 !! úzký průjezd protržením mezi larseny, za SV a VV prohlédnout! + 100 m most s Ústí nad Orlicí vl ubytování možnosti stravování hospoda či kiosek nákupní možnosti zdravotnická služba pošta vl
48,2 most s obvyklý začátek plavby Ú vl Třebovka + 30 m most ž
48,1 !! kůly v řece + 400 m most s železniční stanice Ústí nad Orlicí 200 m vp
47,2 most s + 50 m býv. přenášení vlevo jez v 3,2 sjízdný býv. N vl
46,9 most p Kerhartice vp ubytování hospoda či kiosek nákupní možnosti pošta vp + 100 m veřejné tábořiště T Ranč na Tiché Orlici vp hospoda či kiosek vp
46,2 jez přenášení vpravo v 2,0 N vl X + 100 m most s
45,2 most p + 500 m Ú vl Řetovka
42,6 most c + 1,1 km most ž
40,8 brod sjízdný !! (prohlédnout)
40,5 jez přenášení vpravo v 0,6 N vp sjízdný vp + 100 m most c Bezpráví vp hospoda či kiosek vp železniční zastávka Bezpráví 200 m vl
39,2 most ž
37,6 most ž + 300 m přenášení vlevo jez v 2,7 N vp !! (zaseknutí špičky na spodní ploché části spád. desky), za MV pod jezem sucho v úseku 200 m Perná vp
35,9 most c
35,6 rozdělení koryta - vl přenášení vlevo jez v 2,0 N vp X (stavidlový), pravé koryto (náhon) pokračuje ještě 250 m, kde je přenášení vlevo jez 2,0 N vp, za MV lépe jet pravým korytem, vl málo vody
35,5 most ž + 400 m most p veřejné tábořiště T U Konťáku hospoda či kiosek vp Brandýs nad Orlicí ubytování možnosti stravování hospoda či kiosek pošta zdravotnická služba 300 m vl zřícenina Brandýs nad Orlicí 800 m vp zřícenina Orlík 400 m vp železniční stanice Brandýs nad Orlicí 400 m vp
34,4 jez přenášení vpravo v 2,1 N vl X (stavidlový) + 100 m most s
32,2 jez přenášení vpravo v 1,8 N vp X (vakový) Mítkov + 200 m ubytování možnosti stravování vp
31,4 most p + 50 m jez přenášení vpravo v 1,7 N vp Hradníky
30,5 most c + 100 m přenášení vlevo jez v 2,8 X !! (válec) N vp (pohyblivý) Peliny
30,0 most ž + 600 m most s
28,7 přenášení vlevo jez v 2,0 N vp X (válcový) Horní bubny obtížné přenášení (těsně pod jez), příp. dlouhé přenášení (buď přes následující most vp při pokračování náhonem nebo až na ř. km 28,0 při pokračování řekou) obvyklý konec plavby možnosti stravování vp
28,6 most s Choceň vp vl hospoda či kiosek nákupní možnosti vp vl možnosti stravování zdravotnická služba pošta vp zámek vl železniční stanice Choceň 900 m vl
28,4 jez přenášení vpravo v 3,2 dl N vp X (válcový) Dolní bubny pod jezem bývá málo vody - možno jet náhonem, který ústí na ř. km 26,2 a jsou na něm 2 velmi nízké most s a jez přenášení vpravo X elektrárna
28,2 stupeň stp !! (v navigaci, nelze přenést), za MV sjízdný + 200 m most s železniční stanice Choceň 400 m vl
27,9 stupeň přenášení vpravo stp sjízdný + 300 m přenášení vlevo stupeň přenášení vpravo stp sjízdný most p
27,1 stupeň přenášení vpravo stp X !! (betonové bloky pod stupněm)
26,3 most s možnosti stravování vp zřícenina Zítkov 200 m vl obvyklý začátek plavby + 100 m Ú vp N od jezu na ř. km 28,4
25,1 most ž (vlečka) nouzové tábořiště vp
24,0 most s Darebnice vl zřícenina Hlavačov 800 m vl Běstovice 1,4 km vp nákupní možnosti 1,6 km vp
21,6 jez přenášení vpravo v 2,0 X N vl Postolovský mlýn + 200 m most c železniční zastávka Újezd u Chocně 800 m vl
21,0 Ú vp Skořenický p. + 2,2 km 2 ramena, jeďte vp
18,4 Plchovice vp + 200 m most c železniční zastávka Plchůvky 2 km vl
15,2 most p přenášení vlevo jez v 2,8 X N vp Nová Ves I
13,7 přenášení vlevo jez v 2,2 X !! (za SV a VV válec) Nová Ves II
12,8 most s Korunka 600 m vl železniční stanice Čermná nad Orlicí 1,3 km vl + 400 m Ú vl Čermná
11,3 jez přenášení vpravo v 2,9 X N vl dlouhé přenášení + 300 m most s Malá Čermná vl hospoda či kiosek nákupní možnosti pošta vl Velká Čermná 500 m vp hospoda či kiosek 600 m vp vodočet vl
9,7 Ú vl Mlýnský p. + 100 m most p
9,4 Ú vp Pobočník
8,3 most p přenášení vlevo jez v 2,8 dl N vp, za MV pod jezem málo vody v úseku 2,5 km - možno jet náhonem a před jeho koncem přenést přenášení vlevo most s následovaný elektrárnou, nouzové tábořiště vl
6,5 Ú vl Velinský p. + 200 m most s Borohrádek vl ubytování možnosti stravování nákupní možnosti pošta zdravotnická služba zámek vl železniční stanice Borohrádek 850 m vl obvyklý konec plavby (252 m n.m.)
5,8 Ú vp N od jezu na ř. km 8,3
1,6 most s Žďár nad Orlicí 200 m vl hospoda či kiosek nákupní možnosti pošta 800 m vl železniční zastávka Žďár nad Orlicí 900 m vl obvyklý konec plavby + 50 m veřejné tábořiště T U Třpytky vp
0,0 soutok s Divokou Orlicí, dále Orlice (247 m n.m.) + 600 m po ní (vl) Albrechtice nad Orlicí vl možnosti stravování nákupní možnosti pošta vlZpět na vodáckou stránku