Vodácké odkazy

Účelem této stránky není shromažďovat odkazy na všechny vodácké stránky, ale jen na těch pár, které jsem zkonstatoval za zajímavé či užitečné.
Pokud svou stránku za takovou považujete, zkuste mi poslat e-mail a třeba ji sem přidám....


Vodočty, vypouštění přehrad a VTJZ

Kilometráže atd.

Ostatní


Tudy se dostanete na moji vodáckou stránku.