Šlapanka - kilometrážÚvodní informace - sjízdnost, obtížnost, vodočty, doprava, zajímavosti .....

20,0 jez v 3,0 X hráz rybníka Kukle, následuje krátká peřej + 30 m vp výpusť z MVE obvyklý začátek plavby (457 m n.m.)
19,2 přenášení vlevo jez přenášení vpravo v 2,0 + 150 m most p
18,9 most p + 300 m most p
18,2 most s Horní Věžnice vp vl nákupní možnosti 200 m vp hospoda či kiosek pošta 300 m vp
18,0 přenášení vlevo jez v 1,0 sjízdný vl + 50 m most p
17,7 most p + 300 m most s Dolní Věžnice vp vl nákupní možnosti 150 m vp
17,2 most p
16,9 most s + 300 m most p
15,7 Ú vl Zlatý p. přenášení vlevo jez v 1,0 most s nízký !! prohlédnout, brod U Lutriána + 600 m most p
14,6 vp jez v 1,5 přepad s rybím přechodem + 100 m jez přenášení vpravo v 1,5 dl N vl
14,2 most p + 400 m most p !! (nízká) brod Šlapanov vp nákupní možnosti 400 m vp
13,3 most p vodočet vl kostel vp + 40 m Ú vl N z předchozího jezu
13,1 most s hospoda či kiosek 200 m vp pošta 300 m vp železniční stanice Šlapanov 350 m vl
12,7 jez přenášení vpravo v 1,5 N vl + 500 m most p
11,0 most p stupeň stp v 0,7 sjízdný
10,3 most p + 100 m brod sjízdný
10,0 most p
7,8 brod sjízdný + 200 m most p
6,1 most potrubí + 400 m jez přenášení vpravo v 1,2 N vl
4,9 most s Mírovka vl Ostruží vp hospoda či kiosek vl železniční zastávka Mírovka 250 m vl + 200 m vodočet vl
4,4 most p + 400 m stupeň stp. sjízdný
1,6 most ž + 50 m vl obvyklý konec plavby
1,5 jez přenášení vpravo v. 2,4 dl N vl X
0,9 most s Vysočany 150 m vp + 500 m most c obvyklý konec plavby
0,1 most s Havlíčkův Brod ubytování možnosti stravování hospoda či kiosek nákupní možnosti pošta zdravotnická služba vl + 50 m 2 ramena, obě sjízdný, v pravém stupeň stp sjízdný
0,0 Ú zleva do Sázavy na ř. km 164,3 (levé rameno ústí o 150 m níže) + 150 m po produ obvyklý konec plavby (413 m n.m.) nad most ž železniční stanice Havlíčkův Brod 900 m vlZpět na vodáckou stránku