Sázava - úvodní informace

Prozatím jsou zde jen informace o aktuálnosti kilometráže:-(Aktuálnost vlastní kilometráže (aneb stavu v kterém roce by měla odpovídat kilometráž jednotlivých úseků):
ř. km.úsekstáří kilometráže
208,3 - 108,7 Žďár nad Sázavou - Horka cca 2010, jen drobná aktualizace dle map atp.
108,7 - 67,1 Horka - Ledečko září 2020
67,1 - 0,0 Ledečko - ústí do Vltavy cca 2010, jen drobná aktualizace dle map atp.


Tudy se dostanete na