Ohře - úvodní informace 1. Pramení ve Smrčinách v Německu a na území přitéká již jako sjízdná říčka u osady Pomezná. Převážně odvodňuje Krušné hory a zčásti severní oblast Doupovských hor. Protéká Chebem, Karlovými Vary, Žatcem a v Litoměřicích se vlévá zleva do Labe na ř. km 44,5. Po celém toku si zachovává severozápadní směr.
  Povodí měří 5620 km2. Sjížděný úsek je dlouhý téměř 240 km.


 2. Horní tok od Chebu má nížinný charakter. Řeka teče pomalu mezi loukami a poli, místy jsou břehy regulované, místy přírodní. Jezy jsou nízké a bez propustí. Šíře řeky dosahuje 10-15 m. Pod Kynšperkem nad Ohří se krajina mění, řeka vstupuje do hlubšího údolí se zalesněnými stráněmi. Písečné dno je vystřídáno kamenitým a objevují se drobné peřeje. Nad Sokolovem je řada průmyslových podniků, řeka ale není nijak zvlášť znečištěná. Ostrým obloukem obtéká Ohře Loket a hned za městem se zařezává do malebného údolí Svatošských skal ("Zkamenělá svatba"). U Karlových Varů se údolí nakrátko rozšiřuje, aby se pod městem řeka znovu zařízla do údolí zalesněných strání. Nejzajímavější úsek, zvláště za SV a VV, začíná peřejí Hubertus a pokračuje dalšími peřejemi až ke Stráži nad Ohří.
  Za Kláštercem nad Ohří začíná vzdutí přehrady Kadaňský stupeň. Zde má Ohře již šířku 20-30 m. Pověstný Kadaňský oblouk zmizel pod hladinou Nechranické přehrady. Dolní tok Ohře začíná pod přehradní hrází. Spád řeky je již malý, peřeje se neobjevují a tok je klidný - na tomto úseku řeky je sympatická jeho opuštěnost. Na březích jsou pole a chmelnice, lesy jen zřídka. Pod Louny má řeka poměrně čistou vodu. Na středním úseku Ohře je vodáckými oddíly pořádáno několik akcí. Oblíbené jsou srazy mládeže a VTJZ na trase Karlovy Vary - Hubertus. Také VTJZ Teplá má dojezd v Karlových Varech na Ohři.


 3. Vodočtů má Ohře několik. Pro sjízdnost horního úseku z Chebu se udává minimum 48 cm na tamním vodočtu (ř. km 239,6), pro sjízdnost z Mostova postačí 65 cm na vodočtu v Citicích (ř. km 205,4), což je s výjimkou vyloženě suchých období celoročně. Z Karlových Varů potřebujeme 40 cm na vodočtu v Drahovicích (ř. km 144,4), od Velichova je třeba minimálně 75 cm na vodočtu v Klášterci nad Ohří. Spodní úsek pod Nechranickou přehradou bývá sjízdný celoročně, za minimum se považuje 25 cm na vodočtu v Žatci (ř. km 87,7).


 4. Obtížnost:
  úsekř. kmspádobtížnost
  Cheb-Loket239,8 - 191,14,0 promileZW C
  Loket - Stráž n. Ohří191,1 - 146,27,8 promileWW I+
  Stráž n. Ohří - Želina146,2 - 122,74,9 promileZW B
  Želina - hráz VD Nechranice122,7 - 103,00,0 promileZW A
  hráz VD Nechranice - ústí103,0 - 0,00,7 promileZW B


 5. Cestovní rychlost na Ohři je 25 - 35 km za den, tzn. že úsek ze Sokolova do Perštejna trvá dva dny. Celou Ohři je možno sjet za 8 - 10 dnů.


 6. Ohře je dobře přístupná po celé délce toku železnicí i silnicí. Nejnavštěvovanějším úsekem Ohře je střední tok z Lokte do Perštejna. K jeho splutí potřebujeme asi 2 dny. K výcviku se hodí úseky s peřejemi, zejména úsek z Hubertusu do Stráže nad Ohří. Tábořišť je v nejčastěji sjížděném úseku Cheb - Klášterec nad Ohří dostatek.


 7. Zásobování a zdravotní střediska: Cheb, Kynšperk n. Ohří, Sokolov, Loket, Karlovy Vary, Perštejn, Klášterec n. Ohří, Kadaň, Louny, Postoloprty, Žatec, Libochovice, Bohušovice nad Ohří, Terezín.


 8. Poznámky k jezům a vodácké zajímavosti:

  103,4 přehrada přenášení vpravo v 44,7 X hráz VD Nechranice dlouhé přenášení Pro přenášení nejlépe přistát přímo u hráze u schůdků cca 700 m od pravého břehu. Přenáší se pak přes silnici a rovně dolů, následně doprava, cca 500 m.
  53,8 jez přenášení vpravo v 2,1 N vp X !! (válec) obtížné přenášení Louny vp Obtížné a nebezpečné přenášení vpravo těsně podél tělesa jezu. Možná by se to dalo vynést někudy nahoru na silnici a pak kousek podél řeky a dolů do náhonu.
  22,3 jez přenášení vpravo v 2,0 N vl !!, odbočení vp Malá Ohře Malá Ohře je cca 11 km dlouhý náhon, za vyšší vody sjízdný. Do Ohře se vrací na ř. km 16,7 pod obcí Břežany. Náhon je zarostlý a zapadaný, je na něm několik většinou X jezů.


 9. Hospody, které stojí za návštěvu:

  234,3 Tršnice, Retro kemp - občerstvení s příjemným Chodovarem.
  234,3 Kynšperk nad Ohří, Kynšperská Šenkovna - 300 m vp od mostu - restaurace v místním pivovaru. Vlastní pivo Kynšperský Zajíc, vaří.
  203,4 Sokolov, pivovar Permon - pivovarská prodejna a výčep - asi 200 m doprava od lávky - vlastní pivo Permon. Nemají nic k jídlu. Pozor, zavírají poměrně brzo (18:00?).
  192,3 Loket, rodinný pivovar Svatý Florián - přímo u mostu na levém břehu - minipivar s restaurací a výborným pivem, dokonce i rauchbierem. Jen ty ceny... Vaří.
  175,9 Karlovy Vary, hospůdka Ohře - na pravém břehu, asi 50 m nad Chebským mostem - celoročně fungující hospůdka u půjčovny lodí, točí Chodovar.
  175,8 Karlovy Vary, minipivovar s restaurací Karel IV - 100 m vp - výborné vlastní pivo (Karel IV.), vaří. Jen ty ceny...
  169,6 Hubertus, hospoda na tábořišti - vlevo - točí pivo Hubertus z Kácova, vaří.
  155,0 Velichov, První pivní vor - vor přivázaný u pravého břehu řeky. Točí Chodovar přímo do lodi (resp. do kelímku či půllitru).
  154,7 Velichov, hospoda U Lípy - asi 300 m vp, točí Chodovar a vaří.
  151,7 Perštejn, minipivovar Chalupník - asi 2 km vl po turistické značcce do vsi Perštejn a tam se už doptáte. Dobré pivo, výborně vaří.
  124,6 Kadaň, Pivní restaurace - na náměstí u radniční věže, přistát vl asi 100 m nad jezem u mola - různá piva, základ tvoří frýdlantský Albrecht. Pěkná zahrádka, vaří.
  88,8 Žatec, minipivovar U Orloje - náměstí Prokopa Velkého 1951, asi 1,3 km od řeky na pravém břehu - minipivovar s restaurací, vaří.


 10. Kulturní a jiné zajímavosti:

  Cheb - románský hrad s cennou kaplí, později přestavěný na barokní pevnost - veřejnosti přístupný (v otvíracích hodinách). Naproti hradu nepatrný zbytek druhého chebského hradu - Václavský hrad. 11 pozdně gotických kupeckých domů - Špalíček, románsko-gotický kostel. Chebský pivovar uzavřen v roce 1995 Plzeňským Prazdrojem.

  Kynšperk n. O. - barokní kostel s gotickou plastikou Madony, na Zámeckém vrchu valy a příkopy po bývalém hradu.

  Sokolov - barokní zámek vzniklý přestavbou gotického hradu zpřístupněn jako muzeum hornictví a následné výroby. 2 barokní kostely, klášter kapucínů, barokní kaple ze 17. stol., památkově chráněné městské domy.

  Královské Poříčí - cenný venkovský gotický kostelík sv. Kunhuty, barokně upravený. Secesní zámek, selské statky.

  Loket - zachovalý gotický hrad ze 13. stol., veřejnosti přístupný, město s gotickým kostelem, barokní radnicí a zbytky opevnění je je památkovou rezervací. Minipivovar přímo u řeky - viz výše (hospody).

  Svatošské skály - mohutný žulový skalní útvar nad údolím Ohře, přírodní rezervace s naučnou stezkou.

  Tuhnice - jez původně sloužící pro odběr pitné vody z řeky Ohře pro Karlovy Vary. Vodárna dnes nefunkční.

  Karlovy Vary - světoznámé lázně s léčivými prameny (nejznámější Vřídlo - 73°C) a výstavnými kolonádami; gotický hřbitovní kostel sv. Ondřeje, barokní kostel sv. Máří Magdalény, pravoslavný a anglikánský z posl. čtvrtiny 19. stol., na Zámeckém vrchu Zámecká věž - silně přestavěná věž pocházející ze středověkého hradu. Místní pivovar uzavřen roku 1999 Plzeňským Prazdrojem.

  Dalovice - dva veřejnosti nepřístupné zámky, základy středověké tvrze.

  Kyselka - býv. lázeňská obec, lázně zanikly v roce 1989 a dnes tu jsou k vidění pouze trosky lázeňských budov. Stáčírna minerální vody Mattoni.

  Radošov - rekonstrukce původního středověkého krytého mostu (rechle), úpravna vody pro Ostrov - odběr vody na místním nebezpečném jezu.

  Velichov - veřejnosti nepřístupný barokní zámek obklopený zámeckým parkem. Minipivovar vyrábějící pivo Velichovský Forman.

  Stráž nad Ohří - barokní kostel, východisko na zříceninu gotického hradu Himlštejn, zachovány především zbytky bran a obytné věže, která má v suterénu zachovalou klenutou místnost.

  Boč - novorománský kostel s gotickou sochou Madony, výstavná pozdně barokní fara.

  Perštejn - nad vsí zřícenina stejnojmenného gotického hradu - zachováno torzo věže, zbytky paláce a pozůstatky dalších zdí. Ve vsi klasicistní kostel.

  Šumburk - rozsáhlé a poměrně zachovalé zříceniny mohutného hradu z počátku 15. století na vysokém kopci nad řekou.

  Kleištejn - skromné zbytky zdí hradu na ostrohu vybíhajícím ze severního svahu Humnického vrchu.

  Klášterec n. O. - renesanční novogoticky přestavěný zámek ze 16. stol. s muzeem českého porcelánu, anglický park se sochami I. Brokoffa, raně barokní kostel Nejsv. Trojice, na hřbitově rokokový poutní kostel a rokoková márnice.

  Egerberk - poměrně zachovalá zřícenina menšího hradu založeného na přelomu 13. a 14. století.

  Kadaňský stupeň (též VD Kadaň) - přehradní nádrž postavená v letech 1966 - 1971. Betonová tížná hráz v koruně dlouhá 104,3 m a 10,6 m vysoká, za ní jezero o ploše 67,2 ha a maximálním objemu zadržené vody 2,75 mil. m3. Slouží primárně pro zajištění odběru vody pro tepelné elektrárny Prunéřov I. a II. (ČS Mikulovice), dále pro zajištění odběru vody pro Průmyslový přivaděč resp. Podkrušnohorský přivaděč (ČS Rašovice) a pro zajištění minimálního průtoku vody v úseku pod přehradou, kde se voda z Ohře odvádí od jezu Želina pro tepelné elektrárny Tušimice I. a II.. Přehradní hráz je vybavena malou vodní elektrárnou o jedné přímoproudé Kaplanově turbíně s maximálním výkonem 2,34 MW.

  Kadaň - královské město, dnes městská památková rezervace. Vyjímečně zachovalý původně přemyslovský hrad typu středoevropského kastelu, ač několikrát přestavěn, zachoval si středověký ráz. Dnes v něm sídlí například městská knihovna a obřadní síň. Na jihozápadním okraji města veřejnosti přístupný pozdně gotický klášter františkánů s kostelem Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků (prohlídky od dubna do prosince mimo pondělí ve 14:30 a v 16 h, o sobotách a o prázdninách navíc v 11 a 13 h). Zbytky gotických hradeb s Mikulovickou bránou, původně gotická radnice, barokně přestavěný kostel Stětí sv. Jana Křtitele z počátku 13. století, barokní kostel sv. Jan Křtitele.

  Želina - severozápadně od obce, na hřbitově, kostel sv. Vavřince s pozdně románským presbytářem a raně gotickým dvoulodím ze 13. stol. Na jezu se odebírá voda pro tepelné elektrárny Tušimice I. a II.

  VD Nechranice - přehradní nádrž s nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě (3280 m). Vybudována v letech 1961 až 1968, zejména pro regulaci průtoku v úseku pod hrází a ochranu před povodněmi. Hráz je vysoká 44,7 m, celková zatopená plocha 1338 ha, maximální objem zadržené vody 287,632 mil. m3. Malá vodní elektrárna v hrázi je založená na dvou Kaplanových turbínách o maximálním výkonu 2 x 5 MW.

  Libočany - chmelařská ves s veřejnosti nepřístupným pozdně barokním zámkem. Jižně od něj barokní sýpka a kovárna z přelomu 18. a 19. stol. s původní výhní a zařízením. Rokokový kostel s rovněž rokokovým malovaným oltářem.

  Žatec - centrum chmelařské oblasti s fungujícím pivovarem vzniklém pronikavou přestavbou gotického hradu. Historické jádro města je městskou památkovou rezervací - původně gotické opevnění s bránami Kněžskou a Libočanskou a Husitskou baštou, pův. gotická radnice a městské domy, klášter kapucínů s raně barokním kostelem, barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie vzniklý přestavbou románské baziliky, dnes pravoslavný gotický kostel sv. Jakuba. Na náměstí nejmenší chmelnička na světě, v září pivní slavnosti Žatecká Dočesná. Fungující průmyslový pivovar patřící skupině Carlsberg.

  Tvršice - poblíž vsi několik starých vrtů s kyselkou.

  Hradiště - zbarokizovaný pův. gotický kostel, mariánský sloup.

  Postoloprty - zdevastovaný borokně přestavěný renesanční zámek, barokní kostel, barokní "stará" radnice s empírovým štítem.

  Březno - archeologický skanzen - rekonstrukce pravěkých a raně středověkých obydlí a technologických zařízení.

  Louny - městská památková rezervace - gotický kostel sv. Mikuláše, hradby s baštami a Žateckou branou, gotické domy, gotické kostely sv. Petra na Žateckém předměstí a sv. Matky Boží na Pražském předměstí. V jižní části města na 3 místech vyveden na povrch pramen alkalické kyselky Luna. Pivovar ve východní části města uzavřen roku 2010 společnosti Heineken. Severně od jezu inundační most z poč. 19. století - umožňoval průjezd přes zdejší často zatopená pole.

  Vršovice - zchátralý zámek z 18. stol. na místě starší tvrze. U jezu na ř. km 47,6 malá vodní elektrárna z roku 1909 s Kaplanovými turbínami.

  Počedělice - pozdně románský goticky a barokně přestavěný hřbitovní kostel.

  Orasice - barokně přestavěný pův. gotický kostel s cennou výmalbou z poč. 18. stol.

  Radonice n. O. - novogotický kostel s řezbářskou výzdobou, barokní fara, jihozápadně od vsi zbytky neolitického hradiště.

  Pátek - u jezu býv. renesanční vodní mlýn (dodnes v provozu) a malá vodní elektrárna. Veřejnosti přístupný barokní zámek na místě starší tvrze. Kolem Ohře lužní lesy.

  Křesín - u mostu gotický kostel sv. Václava ze 14. stol.

  Šebín - valy, příkopy a drobné zbytky zdí hradu ze 13. stol.

  Dubany - raně gotický kostel z konce 13. stol. s pozdně gotickým skládacím oltářem.

  Libochovice - původně renesanční, raně barokně přestavěný zámek s hodnotným zařízením, veřejnosti přístupný. Barokně přestavěný gotický farní kostel.

  Hazmburk - zdaleka viditelná zřícenina hradu ze 13. stol. Zachovány 2 věže, zbytky 3 palácových budov, hospodářských budov a hradeb. Jedna z věží hradu zpřístupněna, funguje jako rozhledna.

  Budyně n. O. - veřejnosti přístupný renesančně přestavěný pozdně gotický vodní hrad s expozicí věnovanou alchymii. Zbarokizovaný původně gotický kostel sv. Václava, mlýn s renesančním jádrem při Malé Ohři, barokní špitál, most přes Malou Ohři z r. 1773. Jihovýchodně od obce zbarokizovaný pův. gotický hřbitovní kostel.

  Doksany - původně románský, dnes povětšinou barokní klášter přestavěný na zámek - přístupný pouze pro předem objednané skupiny. Západně od zámku býv. mlýn - technická památka, dnes malá vodní elektrárna.

  Brozany - tvrz z počátku 15. stol. přestavěná na renesanční zámeček - v sezóně o víkendech zpřístupněna. Na Brozanském náhonu býv. renesanční mlýn s psaníčkovými sgrafity, dnes malá vodní elektrárna. Hezký románský goticky a renesančně přestavěný kostel sv. Gottharda s gotickou křtící kaplí s gotickými malbami.

  Brňany - veřejnosti nepřístupný zámeček z 18. stol.

  Terezín - městská památková rezervace - pozdně barokní pevnostní město postavené Josefem II. R. 1941 město přeměněno na židovské ghetto, v Malé pevnosti bylo vězení pražského gestapa. Malá pevnost zpřístupněna, ve městě židovské muzeum a zpřístupněná Magdeburská kasárna.
Aktuálnost vlastní kilometráže (aneb stavu v kterém roce by měla odpovídat kilometráž jednotlivých úseků):
ř. km.úsekstáří kilometráže
242,4 - 133,2 hráz VD Skalka - Klášterec nad Ohří srpen 2022
133,2 - 53,9 Klášterec nad Ohří - Louny červenec 2017
53,9 - 0 Louny - ústí červenec 2006 (aktualizace dle informací externího zdroje)

Aktuálnost těchto úvodních informací by měla odpovídat stavu v roce 2022.Tudy se dostanete na