Nová řeka - úvodní informace 1. Umělý tok odbočující z Lužnice na Rozvodí na ř. km. 108,8, který se po 13,5 km dlouhém toku severním směrem vlévá do Nežárky nad Jemčinou na ř. km 25,1.


 2. Tento umělý tok byl vybudován v letech 1584 - 85 zásluhou Jakuba Krčína z Jelčan v rámci stavby celého rybničního systému Třeboňské pánve. Účelem Nové řeky bylo (a je) odvádět povodňovou vodu Lužnice mimo rybník Rožmberk a zabránit tak ohrožení jeho hráze. Takto je většina povodňové vlny odvedena do Nežárky. Řečiště Nové řeky zcela splynulo s okolní přírodou, lučinaté břehy střídají listnaté lesy, koryto je široké až 20 m, proud je mírný, stejnoměrný bez peřejí a meandrů.
  Celý tok leží na území CHKO Třeboňsko; v okolí řeky je zakázáno volné táboření a také zde platí další omezení jako v ostatních CHKO.
  Veřejné tábořiště lze nalézt pouze u Weinzettelova mlýna.


 3. Nová řeka je sjízdná celoročně, jen při déletrvajícím suchém počasí lze v řece občas narazit na mělčiny, sjízdnost lze posoudit na Rozvodí. Vodočet lze nalézt na ř. km 2,3 , ale není mi známa směrodatná hodnota pro sjízdnost.


 4. Obtížnost:
  úsekř. kmspádobtížnost
  Rozvodí - ústí do Nežárky13,5 - 0,01,8 promileZW B - ZW C


 5. Celý tok bez obtíží sjedeme za 2,5 - 3 hodiny.


 6. Řeka se obvykle využívá při plavbě po Lužnici, pokud není sjízdná Stará řeka. Železniční zastávka či stanice se v blízkosti řeky nevyskytuje, k dopravě autem lze využít oba mosty (ř. km. 7,5 a 2,3), autem lze dojet i na tábořiště u Weinzettelova mlýna. Jinak je nutno přijet po Lužnici (třeba z Majdalény) a pokračovat alespoň kousek po Nežárce (třeba k mostu pod Jemčinou).


 7. Zásobování (jen základní): Stříbřec, Mláka, Stráž nad Nežárkou
  Zdravotní střediska: Stráž nad Nežárkou.


 8. Poznámky k jezům a vodácké zajímavosti:

  3,8 jez s propustí vlevo přenášení vpravo v 3,0 N vl !! (za SV a VV táhne) dl přenášení Weinzettelův mlýn Jez v poměrně úzkém korytě, snad sjízdný za SV dl úzkou ne-retardérovou šlajsnou; za MV přetáhnout šlajsnou. Včas přistát - za SV a VV dost táhne!


 9. Kulturní a jiné zajímavosti:

  Mláka - barokní kostel z l. 1744-69, původně poutní.

  Stráž nad Nežárkou - letovisko na Nežárce. Z hradu z konce 13. stol. zachována okrouhlá věž s břitem, zbytek hradu přestavěn na barokní zámek obklopený parkem. Do městské památkové zóny dále patří gotický kostel z konce 14. stol., 2 kašny, řada významných maloměstských domů atp.
Aktuálnost vlastní kilometráže (aneb stavu v kterém roce by měla odpovídat kilometráž jednotlivých úseků):
ř. km.úsekstáří kilometráže
13,5 - 0,0 Rozvodí - ústí srpen 2000

Aktuálnost těchto úvodních informací zhruba odpovídá aktuálnosti vlastní kilometráže.Tudy se dostanete na