Moravská Sázava - úvodní informace 1. Vzniká soutokem několika potoků v Podorlické pahorkatině poblíž Lanškrouna. Z počátku teče k jihu, za Žichlínkem se obrací k východu, za Zábřehem pak k jihovýchodu a po několika kilometrech ústí zprava do Moravy na ř. km 292,4. Plocha povodí měří 507 km2, délka sjížděného toku je mírně přes 30 km.


 2. V nejhořejší části má řeka bystřinný charakter, poblíž Lanškrouna pak vtéká do roviny a začíná meandrovat. Břehy jsou silně zarostlé, takže na horním úseku nad Krasíkovem je plavba náročná, lze zde očekávat i padlé stromy. Od Krasíka již není zarostlejších míst, spád se mírně zvyšuje a říčka vtéká do hezkého zalesněného údolí, kde ji mnohokrát kříží železniční trať Olomouc - Praha (ta se nyní napřimuje, proto na několika místech momentálně stojí jak mosty staré tratě, tak nové). Od Hoštejna se řeka rozšiřuje a napřimuje. I pod Krasíkovem můžeme potkat spadlý strom, ale vzhledem k přehlednosti toku by neměl způsobit problémy. Jezů na řece mnoho není.
  Od Krasíkova je řeka sjízdná i pro otevřené lodě, s úsekem nad ním nemám osobní zkušenost, možná tu lze očekávat i místa pro deblovku příliš úzká.
  Jediným za vhodných podmínek sjízdným přítokem je Březná.
  Tábořiště v blízkosti říčky nejsou.


 3. Říčka je sjízdná na jaře a po deštích. Pro sjízdnost Moravské Sázavy z Žichlínku či Krasíkova je třeba minimálně 50 cm na vodočtu v Lupěném (mělo by odpovídat 40 cm na vodočtu v Krasíkově na ř. km 27,2 - pokud existuje, nevšiml jsem si ho). Pro sjízdnost z Lupěného postačí 40 cm v Lupěném.


 4. Obtížnost:
  úsekř. kmspádobtížnost
  Žichlínek - Lupěné 30,4 - 8,7 2,2 promile WW I-
  Lupěné - ústí 8,7 - 0,0 2,5 promile ZW C


 5. Rychlost plavby je nad Krasíkovem asi 3 - 4 km/h, pod ním zhruba 5 - 6 km/h. Úsek z Krasíkova či Žichlínku do Zábřeha lze sjet za jeden den.


 6. Silnice i železnice (trať 270) sledují v nevelké vzdálenosti celý sjížděný tok řeky. Při využívání železnice je možné končit buď v Zábřehu nebo až v Lukavici (ještě 5,2 km po toku Moravy). Plavbu obvykle zahajujeme v Krasíkově či Žichlínku, při nižším stavu v Hoštejně, končíme obvykle v Zábřehu.
  Přepravovat lodě coby spěšniny přestaly České dráhy v roce 2005.


 7. Zdravotní středisko nalezneme pouze v Zábřehu, zásobování je dostupné ve všech vesnicích podél toku.


 8. Poznámky k jezům a vodácké zajímavosti:

  t.č. o ničem zajímavém nevím.


 9. Hospody, které stojí za návštěvu:

  t.č. o žádných nevím.


 10. Kulturní a jiné zajímavosti:

  Žichlínek - barokní kostel, poblíž něj dvě cenné rokokové sochy (sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Evangelista).

  Rychnov - hřbitov s barokním kostelem obehnaný masivní zdí se střílnami, kamenná barokní brána.

  Třebařov - na severním okraji obce zřícenina kláštera Koruna Panny Marie ze 13. století. letovisko, pozdně gotický kostel z r. 1452, později upravovaný.

  Tatenice - dvojkřídlý renesanční patrový zámek vzniklý přestavbou gotické tvrze, nepřístupný, část z něj funguje jako hostinec. Barokní kostel s gotickou madonou z kláštera v Třebařově.

  Hoštejn - zbytky hradu ze 13. století na dominantním vrcholu nad vsí. Hříceniny rozebrány při stavbě železnice Olomouc – Praha, zachovány valy a příkopy a drobné zbytky zdiva paláce. Na nejvyšším místě hradu památník dokončení stavby železnice.

  Zábřeh - okresní město s řadou průmyslových závodů. Gotický hrad přestavěn v 16. století na renesanční zámek, později upravovaný, v 18. století přistavěno prosté patrové barokní křídlo. Z původního hradu dochovány sklepy a mohutná obvodová hradba. Barokně upravený filiální kostel sv. Barbory se středověkým jádrem, gotickým opěrným systémem a masivní věží. Na náměstí barokní morový sloup, empírová kašna.

  Rájec - u silnice do Ráječka smírčí kříž
Aktuálnost vlastní kilometráže (aneb stavu v kterém roce by měla odpovídat kilometráž jednotlivých úseků):
ř. km.úsekstáří kilometráže
30,4 - 27,2 Žichlínek - Krasíkov neprověřeno, cca 1997
27,2 - 4,5 Krasíkov - Zábřeh květen 2006
4,5 - 0 Zábřeh - ústí neprověřeno, cca 1997

Aktuálnost těchto úvodních informací zhruba odpovídá stavu v květnu 2006.Tudy se dostanete na