Značkový klíč ke kilometrážím


Značky používané v kilometrážích na mých stránkách přímo vychází ze značek používaných v knize "Československé řeky - kilometráž" (poslední vydání 1990 - Olympia).
Tedy nepoužívám ty nové, co si zcela bezdůvodně vymyslel Shocart.

Některé značky jsem ovšem přece jen přidal (hospoda či kiosek, pošta) - tyto odpovídají těm Shocarťáckým či upřesnil (veřejné tábořiště T, autokemp A) - tak aby byly "kompatibilní" se starými.
Takovéto značky jsou níže uvedeny zelenou kurzívou.

jez nebo stupeň jez bez propusti, stupeň, přehrada, hráz, stavidlo
jez s propustí vlevo jez, propust vlevo
jez s propustí uprostřed jez, propust uprostřed
jez s propustí vpravo jez, propust vpravo
přenášení vlevo jez jez, přenášení vlevo
jez přenášení vpravo jez, přenášení vpravo
most s silniční most
most ž železniční most
most c most cestní s polní cestou
most p lávka (most) pro pěší
vodočet vodočet, limnigraf
obvyklý začátek plavby obvyklý začátek plavby
obvyklý konec plavby obvyklý konec plavby
sjízdné sjízdné
X nesjízdné, neprůjezdné
!! pozor, nebezpečí
organizované tábořiště organizované tábořiště
veřejné tábořiště T veřejné (organizované) tábořiště
autokemp A autokemp, kemp
nouzové tábořiště místo nouzového táboření
pitná voda pitná voda
nákupní možnosti nákupní možnosti
možnosti stravování možnosti stravování
hospoda či kiosek hospoda či kiosek
zdravotnická služba zdravotnická služba
ubytování ubytovací možnosti
pošta pošta
zámek či hrad zámek, hrad
zřícenina zřícenina
železniční zastávka železniční zastávka
železniční stanice železniční stanice
Pozn.: České dráhy v roce 2005 přestaly přepravovat lodě coby spěšniny.
kostel nebo kaple kostel, kaple
přívoz přívoz
přístaviště lodní dopravy přístaviště lodní dopravy
Ú ústí řeky a jejích přítoků
v výška jezu v m
VD vodní dílo
N náhon
PK plavební komora
dl dlouhý
vp vpravo
vl vlevo
stř středem
p. potok
ř. km. říční kilometr
MV malá voda
SV střední voda
VV velká voda
kam. kamenný, kamenitý
stp. stupeň
vdp vodopád
RS rekreační středisko

Pokud si myslíte, že jsem na nějakou značku zapomněl, pošlete mi mail.

Zpět na vodáckou stránku  ˙