Desatero vzorného háčka

 1. Dobrý háček ví, že:
  1. kormidelník má vždy pravdu,
  2. nemá-li pravdu, platí bod a.

 2. Háček budí svého kormidelníka pouze v nejnutnějším případě, a to něžným vášnivým polibkem na čelo a slovy: "Vstávej, ó můj drahý dobrodinče, slunce již svítí a ptáci řvou."


 3. V případě přetížení plave háček za lodí.


 4. V případě provinění se háček po potrestání omlouvá kormidelníkovi slovy: "Líbej a vodpusť."


 5. Po přistání u břehu zajišťuje háček vlastním tělem kormidelníkovi přechod suchou nohou na pevninu.


 6. Po postavení příbytku zajišťuje háček kormidelníkovi kvalitní potravu a stará se o jeho všeobecné blaho.


 7. Zamane-li se kormidelníkovi po celodenním oddechu spát, bdí háček u jeho lože, popřípadě spí s ním, brouká ukolébavky a odhání hmyz.


 8. Háček musí předvídat všechny přírodní překážky a živelné pohromy a zavčas varuje kormidelníka.


 9. Háček se stará o dobrý stav kormidelníkovy výzbroje a výstroje (čistí boty, zašívá oděv, duševně ho uspokojuje a podobně).


 10. Háček zásadně může za všechno zlé, co se kormidelníkovi na vodě či na souši přihodí!!!!!!!!!!


Zpět na hlavní vodáckou stránku